OŚWIADCZENIE ORGANIZATORA KONKURSU „Konkurs Forum IAB 2023”

31. maja 2023

Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 39/77, 02-508 Warszawa (numer KRS: 258896) jako Organizator Konkursu „Konkurs Forum IAB 2023” informuje, że:

  • W czasie trwania pierwszego dnia Wydarzenia – Forum IAB 2023 doszło do wystąpienia nagłych, losowych i nieusuwalnych problemów technicznych z kodami QR, które miały przekierowywać do Formularzy Ocen Prelekcji;
  • Problemy techniczne nie były spowodowane działaniem Organizatora, jednak uniemożliwiły przystąpienie do Konkursu wszystkim zainteresowanym uczestnikom Forum IAB 2023, a także uczestnictwo w tym Konkursie wszystkim Uczestnikom Konkursu, na równych zasadach;
  • Z uwagi na opisane wyżej problemy techniczne doszło do trwałej niemożliwości kontynuacji Konkursu w obecnym kształcie, w tym z uwagi na to, że Konkurs miał trwać przez pełne dwa dni Forum IAB 2023, czyli również w dniu 31 maja 2023 r.

W związku z powyższym Organizator zdecydował się na powtórzenie oceny Prelekcji, które odbyły się pierwszego dnia Wydarzenia – Forum IAB 2023. Wobec tego w Aplikacji przeznaczonej dla uczestników Forum IAB 2023 zostanie uruchomiona funkcja oceny każdej z Prelekcji, która odbyła się w dniu 30 maja 2023 r. Oceny dokonane w ten sposób zostaną zaliczone na poczet Konkursu. Możliwość oceny poprzez Aplikację Prelekcji z pierwszego dnia będzie możliwa do końca drugiego dnia Forum IAB 2023 (tj. do 31 maja 2023 r.). Uruchomienie tej możliwości nastąpi do momentu rozpoczęcia się pierwszej Prelekcji drugiego dnia Forum IAB 2023.

Prelekcje podczas drugiego dnia Forum IAB 2023 mogą zostać każdorazowo ocenione w ramach realizacji Zadania Konkursu za pośrednictwem Formularzy Ocen dostępnych poprzez kody QR aktywne przez ostatnie 5 minut ocenianej Prelekcji oraz do 10 minut od zakończenia tej Prelekcji (tj. do rozpoczęcia kolejnej Prelekcji). W sytuacji wystąpienia problemów technicznych Organizator niezwłocznie umożliwi ocenę Prelekcji dotkniętych problemami technicznymi w zakresie kodów QR poprzez Aplikację.

Aktualne warunki udziału w Konkursie znajdują się TUTAJ.