Call for papers na Forum IAB 2023

13. stycznia 2023

Rada Programowa Forum IAB 2023 zaprasza do zgłaszania wystąpień na kolejną edycję najważniejszej konferencji o branży internetowej w Polsce. Tym razem wydarzenie odbędzie się 30 i 31 maja 2023 r. w Warszawie.

Przedłużamy termin zgłoszeń do 13 lutego!

Temat tegorocznego Forum IAB to:

2023 mówi: Sprawdzam!
Jaka strategia na „ciekawe czasy”?

Ostatnie lata to fale zdarzeń wywołujące znaczące zmiany na świecie. Życie i praca w nowej normalności stały się wyzwaniem,  a na horyzoncie już pojawiają się kolejne. Widmo recesji gospodarczej i rosnącego bezrobocia, koszty działania czy niski wskaźnik konsumpcji to tylko część czynników, które wpływają na biznes i branżę. Dodatkowym obciążeniem jest odbywająca się tak blisko nas wojna. 

Dla branży marketingu, komunikacji, kreacji i twórców narzędzi świata cyfrowego to kolejna próba. Nauczyliśmy się funkcjonować w zmianie i transformacji na sterydach. Rozwój branży przyśpieszył, wydatki na digital przewyższyły telewizyjne, a praca hybrydowa otworzyła nowe możliwości. 

W roku 2023 r. powiedzmy sobie: sprawdzam! Zweryfikujemy, czy nabraliśmy odporności w ostatnich latach w biznesie, strategiach, technologii, mediach, relacjach międzyludzkich oraz czy umiejętnie tą energią zarządzamy. Odpowiedzmy sobie uczciwie, co było typowym hype i buzzwordem, a co wnosi długoterminową zmianę, daje pozytywny efekt w biznesie i rozwija branżę internetową. Co według nas sprawdzi się w tych „ciekawych czasach”. 

O tym właśnie będziemy rozmawiać podczas Forum IAB 2023. Chcesz zabrać głos w tej dyskusji? Zapoznaj się z briefem i wypełnij formularz zgłoszeniowy.
UWAGA! Przedłużamy termin zgłoszeń do 13 lutego br.

Pobierz BRIEF

Wypełnij zgłoszenie

Sposób zgłaszania, harmonogram wyboru zgłoszeń́ i warunki wystąpienia:

 1. Zgłoszenia przyjmujemy do 13 lutego br. Zgłoszenie należy przesłać́ poprzez formularz online -> link do formularza
  2. Rozpatrywane będą jedynie zgłoszenia dostarczone poprawnie poprzez oficjalny formularz zgłoszeniowy Forum IAB 2023.
  3. Treść́ zgłoszenia nie może być́ kopią treści ogłaszanego briefu.
  4. Przewidywany czas prezentacji podczas konferencji to 20 minut.
  5. Rada Programowa/IAB Polska mogą̨ poprosić́ o doprecyzowanie zgłoszenia.
  6. Prelegent jest zobowiązany do współpracy z Radą Programową nad ostatecznym kształtem prezentacji. We wskazanym przez Radę Programową terminie prelegent zaprezentuje/udostępni finalną wersję prezentacji.
  7. IAB Polska/Rada Programowa opublikuje listę̨ prelegentów najpóźniej do 08.05.2023.
  8. IAB Polska/Rada Programowa stworzy listę̨ rezerwową prelegentów, którzy będą̨ mogli wystąpić w przypadku niedotrzymania terminów i zasad przygotowania prezentacji przez prelegentów wybranych w pierwszym etapie.
  9. IAB Polska/Rada Programowa zastrzegają̨ sobie prawo do usunięcia wystąpienia z programu konferencji w przypadku treści obraźliwych, wtórnych, autopromocyjnych i sprzedażowych.
  10. Prezentacje zostaną̨ udostępnione uczestnikom konferencji. Zgłaszając wystąpienie prelegent wyraża jednocześnie zgodę̨ na udostepnienie prezentowanego materiału oraz na nagranie treści jego wystąpienia i przekazuje IAB Polska prawo do ich rozpowszechniania.
  11. Zgłaszając swoje wystąpienie prelegent wyraża zgodę̨ na publikację swojego imienia i nazwiska oraz zdjęć́ i dostarczonego biogramu. Prelegent wyraża także zgodę̨ na podjęcie wspólnie ustalonych działań́ marketingowych na rzecz Forum IAB.
  12. Prelegent otrzymuje od IAB Polska imienną wejściówkę̨ uprawniającą prelegenta do pełnowartościowego udziału w Forum IAB 2023.

Podziel się swoim doświadczeniem i wiedzą – wystąp na Forum IAB 2023

Wszystkich ekspertów branży marketingowej i internetowej, którzy chcą zabrać głos, zapraszamy do zgłaszania propozycji swoich wystąpień do 13 lutego.

Zgłoszenia wystąpień na Forum IAB 2023 powinny być dostarczone w formie wypełnionego oficjalnego formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenie tematu wystąpienia jest bezpłatne.

Pobierz BRIEF

Wypełnij zgłoszenie