CALL FOR PAPERS

Uwaga. Przedłużamy call for papers do 18 lutego 2019! Jeszcze zdążysz wysłać swoje zgłoszenie.

IAB Polska i Rada Programowa Forum IAB 2019 zapraszają do zgłaszania swoich prelekcji do XIII edycji najważniejszej konferencji marketingowej w Polsce, która odbędzie się w dniach 5-6 czerwca 2019 w Warszawie.

Wprowadzenie

Jeśli jesteś związany z rynkiem marketingowym, Twoim głównym celem jest wzrost!
Wzrostu poszukują dziś wszystkie organizacje. W dynamicznym środowisku biznesowym jest to coraz trudniejsze do osiągnięcia. Jednocześnie głównym źródłem wzrostu dla firm są klienci, a to – w naturalny sposób – kieruje większą uwagę na marketing.
Funkcjonujemy w czasach postępującej cyfryzacji, która z jednej strony daje nam coraz więcej różnorodnych narzędzi, z drugiej pozwala precyzyjniej mierzyć wszelkie aktywności i ich efektywność.
Znane od lat zagadnienie budowy marek coraz częściej przenika się z obszarami transformacji cyfrowej, nowych modeli czy przełomów biznesowych, technologicznych i startupów. Tradycyjne biznesy szukają rozwiązań w nowych technologiach, a z kolei ekosystem firm marketingu cyfrowego napotyka nowe wyzwania w osiąganiu wzrostu, próbując sprawdzonych metod ze świata offline.
To wszystko powoduje, że wspólnie musimy przemyśleć wzrost na nowo!

 

Temat przewodni Forum IAB 2019

RE: GROWTH. Między innowacją a efektywnością. 

Ostatnie lata to testowanie rozwiązań i koncentrowanie się na innowacjach oraz szukanie metod, które działają. Zarówno my, jak i nasi prezesi czy dyrektorzy finansowi, zwiększyliśmy swoją świadomość rynku, a to wszystko dzięki zebranemu doświadczeniu oraz łatwiejszemu dostępowi do danych, badań i monitoringu działań digitalowych. Znamy już wartość oceniania efektywności swojej pracy i uważamy, że wzrost definiuje sukces.

Naszym celem jest zapoznanie uczestników z praktycznymi rozwiązaniami i podzielenie się z nimi dawką wiedzy pragmatycznej z motywem przewodnim „Jak rosnąć?” – jeśli chodzi o procesy, trendy, narzędzia, kampanie, modele reklamowe i biznesowe, organizacje, czy też nasz rozwój osobisty.

A to wszystko w obszarze naszego lokalnego rynku, w kontekście zmieniającego się permanentnie otoczenia digital i wpływu, jakie ma ono na nasz biznes.

Czekamy na Wasze prezentacje uwzględniające następujące zagadnienia:

#wzrost; #growth; #re-growth; #rozwój; #efektywność; #ROI; #brandequity; #atrybucje; #lokalny; #innowacje; #przetestowany; #inspiracje; #trendy; #casestudy; #newbusinessmodel; #sharingeconomy; #digitaltransformation;  #research; #singlesource; #technology; #AI; #MachineLearning; #etyka;  #RODO; #fakenews #ecommerce; #viewability ;#omnichannel; #atrybucje; #consumerjourney; #media; #programmatic; #brandsafety; #adblocki; #nowaorganizacja #post-digital #influencers #pracownik; #nowezawody; #worklifebalance #procesdesign; #designthinking; …

 

Sposób zgłaszania, harmonogram wyboru zgłoszeń I warunki wystąpienia:

 1. Zgłoszenia przyjmujemy do 14 lutego br. Zgłoszenie należy przesłać na adres: forum2019@iab.org.pl
 2. Rozpatrywane będą jedynie zgłoszenia dostarczone w formie wypełnionego oficjalnego formularza zgłoszeniowego na Forum IAB 2019.
 3. Treść zgłoszenia nie może być kopią treści ogłaszanego briefu.
 4. Przewidywany czas prezentacji podczas konferencji to 20 minut plus 5 minut na dyskusję i pytania z sali.
 5. Rada Programowa/IAB Polska mogą poprosić o doprecyzowanie zgłoszenia.
 6. Prelegent jest zobowiązany do współpracy z Radą Programową nad ostatecznym kształtem prezentacji. We wskazanym przez Radę Programową terminie prelegent zaprezentuje/udostępni finalną wersję prezentacji.
 7. IAB Polska/Rada Programowa opublikuje listę prelegentów najpóźniej do 10 maja 2019.
 8. IAB Polska/Rada Programowa stworzy listę rezerwową prelegentów, którzy będą mogli wystąpić
  w przypadku niedotrzymania terminów i zasad przygotowania prezentacji przez prelegentów wybranych w pierwszym etapie.
 9. IAB Polska/Rada Programowa zastrzegają sobie prawo do usunięcia wystąpienia z programu konferencji w przypadku treści obraźliwych, wtórnych, autopromocyjnych i sprzedażowych.
 10. Prezentacje zostaną udostępnione uczestnikom konferencji. Zgłaszając wystąpienie prelegent wyraża jednocześnie zgodę na udostępnienie prezentowanego materiału oraz na nagranie treści jego wystąpienia i przekazuje IAB Polska prawo do ich rozpowszechniania.
 11. Zgłaszając swoje wystąpienie prelegent wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska oraz zdjęć i dostarczonego biogramu. Prelegent wyraża także zgodę na podjęcie wspólnie ustalonych działań marketingowych na rzecz Forum IAB.
 12. Prelegent otrzymuje od IAB Polska imienną wejściówkę uprawniającą prelegenta do pełnowartościowego udziału w Forum IAB 2019 (dwa dni konferencji oraz After Party).

 

Podziel się swoim doświadczeniem i wiedzą – zostań prelegentem FORUM IAB 2019

Wszystkich ekspertów branży marketingowej i internetowej, którzy chcą zabrać głos, zapraszamy do zgłaszania propozycji swoich wystąpień do 18 lutego br.

Pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Pobierz BRIEF

Wypełniony zgodnie z briefem FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY należy wysłać na adres forum2019@iab.org.pl do 18 lutego 2019.

Zgłoszenie tematu wystąpienia jest bezpłatne.
Zgłoszenia powinny być dostarczone w formie wypełnionego oficjalnego formularza zgłoszeniowego na Forum IAB 2019.
Decyzja Rady Programowej o tym, które z propozycji zostaną uwzględnione w programie FORUM IAB 2019, zapadnie do 10 maja br.